Jeżeli znalazłeś się w grupie podatników objętych obowiązkiem rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych ONLINE, skontaktuj się z nami. Doradzimy przy wyborze nowego urządzenia oraz pomożemy odnaleźć się w nowej rzeczywistości kas ONLINE.
Nasza firma świadczy również usługi w zakresie dostępu do Internetu, zarówno Mobilnego jak i Stacjonarnego. Ponieważ kasy fiskalne ONLINE wymagają podłączenia do Internetu, wszystko czego potrzebujesz do prawidłowego działania urządzenia znajdziesz w Naszej firmie.
Ustawa przewiduje, że podatnicy, których obejmuje obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE, mogą skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto, jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy ONLINE). Podatnicy, którzy instalują po raz pierwszy kasę rejestrującą również mogą skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w ustawie, nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu zgodnie z terminami zapisanymi w ustawie.

OgłoszenieKontakt

Budimpex IT S.C. Adam Maciejewski, Marcin Maciejewski

Pl. 29 Listopada 3, 99-320 Żychlin
(24) 285-23-26
572-727-491
https://www.facebook.com/Budimpex
51 1020 1185 0000 4002 0200 4539

Uprawnienia i Certyfikaty

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUDIMPEX IT S.C. ADAM MACIEJEWSKI, MARCIN MACIEJEWSKI Adres: Pl. 29 Listopada 3, 99-320 Żychlin, e-mail: budimpex@budimpex.net
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - malgorzata.witaszek@budimpex.net
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedą doraźnie w celu udzielenia informacji o które zostanie poproszony administrator - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty przetwarzajace.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora - do czasu cofnięcia zgody.
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.